Category Archives: EXPOSICIONS

Exposició “La representació dels cossos de les dones”

L’exposició fa una lectura crítica de la representació que fan els mitjans audiovisuals occidentals dels cossos femenins. Mostra un recorregut que posa en relació les imatges artístiques i publicitàries de diversos períodes, per a mostrar les analogies i la continuïtat en els models de representació dels cossos de les dones.

L’exposició tracta de fer una reflexió sobre la imatge estereotipada que mostren els mitjans de comunicació.

OBERTURA DE L’EXPOSICIÓ DIMECRES 5 D’OCTUBRE A LES 18:00 HORES

 L’exposició cedida per l’Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació, es podrà visitar a la Casa de la Dona des del 5 fins al 27 d’Octubre.

exposicion

Exposició “No seas Cómplice”

La tracta d’èssers humans constituïx una seriosa violació de la dignitat i de la llibertat de la Exposicionpersona i és una forma de delinqüència greu, que en la majoria de les ocasions implica a organitzacions delictives a les que proporciona importants beneficis. És l’esclavitud del nostre temps i és una realitat al nostre país.

Les víctimes de la tracta són captades, transportades o allotjades a la força, per mitjà d’engany o aprofitant la seua situació de vulnerabilitat, amb el propòsit d’obtindre un benefici de la seua explotació.

La tracta amb fins d’explotació sexual, una dels vessants més cruels d’este comerç il·lícit, ha adquirit dimensions que sobrepassen la de les altres formes de tracta. A més, afecta les dones de manera desproporcionada, no sols per registrar la major part de les víctimes, sinó perquè les formes d’explotació a què són sotmeses solen ser les més severes.

La tracta de dones i xiquetes amb fins d’explotació sexual ha d’entendre’s, per tant, en el context de desigualtat i violència a què estan subjectes en les societats d’origen, on dones i xiquetes s’enfronten a constants violacions dels seus drets humans i econòmics, així com a la desigualtat en l’educació, la formació o en l’àmbit laboral.

OBERTURA DE L’EXPOSICIÓ DIVENDRES 8 D’ABRIL A LES 10:30 HORES

 L’exposició cedida per l’Institut de la Dona, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, es podrà visitar a la Casa de la Dona des del 5 fins al 22 d’abril.