VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Cartel Violencia RedQUÈ ÉS?

Es considera violència de gènere tot acte de violència física i psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat, que s’exercix sobre les dones per part dels que siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels que estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions afectives, encara que no hagen conviscut.

LA LLEI INTEGRAL protegix la teua integritat i salut física o mental, i castiga els maltractaments d’obra o de paraula i la violència habitual dins de la família.

L’ORDRE DE PROTECCIÓ és una resolució legal en què un/a jutge/essa establix tant mesures penals, orientades a impedir la realització de nous actes violents (allunyament), protectores d’índole civil (ús del domicili conjugal, guàrdia i custòdia de menors, pensió per aliments…) i social, per a evitar el desemparament de les víctimes (ajuda econòmica…).

QUAN ESTIGA EN PERILL la teua pròpia seguretat o la dels teus fills pots abandonar el domicili sense incomplir el deure de convivència, sempre que en el termini de 30 dies sol·licites unes mesures provisionalíssimes o presents demanda de separació.

TELÈFONS D’ATENCIÓ A LES VÍCTIMES

016. Teléfon d’atenció a víctimes de violència de gènere. És gratuït, no deixa rastre en la factura telefònica.

900116016. Per a pesrsones amb diversitat auditiva i de parla. És gratuït i no deixa rastre en la factura telefònica.

 Guía Municipal de Recursos para Mujeres Víctimas de Violencia de Género

aplicacionLibres

“LIBRES” és una aplicació del Ministeri de Sanitat per a telèfons mòbils (sistemes operatius IOS i Android) dirigida principalmente a dones que patixen, o han patit, violència de gènere i a qualsevol persona que detecte en el seu entorn una possible situació de maltractament. Mitjançant un menú principal compost per sis apartats, la persona que es descarrega “LIBRES” pot:

  • Prendre consciència de la seua situació com a víctima de violència de gènere.
  • Informar-se sobre els passos que s’ha de seguir davant d’una situació de violència de gènere.
  • Conéixer els recursos telefònics i presencials que estan al seu abast per a assessorar-se i denunciar-ho.
  • Conéixer les mesures d’autoprotecció que té i ha de prendre per a salvaguardar la seua seguretat i la dels seus fills.
  • I, finalment, pot sentir que tota la societat està al seu costat, que altres dones han passat per la seua mateixa situació i han aconseguit eixir i començar una nova vida allunyada de la violència.

Tot això d’una forma àgil, senzilla, intuïtiva, gratuïta i sobretot confidencial. Ja que l’aplicació s’ha dissenyat perquè romanga oculta en el menú del telèfon, de tal manera que ningú més, excepte ella mateixa, sàpia que disposa d’una aplicació sobre violència de gènere.

codigoQR

Per a més informació consultar: Aplicació “LIBRES”